Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 11, 2022

Laura Thomas (Health Improvement Lead Dietitian from the Hywel Dda University Health Board) tells us more about The Eat Well Guide and chats to Abi about how this links with the community food hubs.
You can find out more by visiting: https://www.communityfood.wales/

Please contact our team for the Welsh transcript on WCFD@planed.org.uk

Mae Laura Thomas (Prif Ddeietegydd Gwelliant Iechyd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda) yn sôn rhagor wrthym am y Canllaw Bwyta’n Dda ac yn sgwrsio ag Abi ynghylch sut mae hyn yn cysylltu â’r hybiau bwyd cymunedol.
Cewch ragor o wybodaeth drwy fynd i: https://www.communityfood.wales/