Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2022

Lansiad prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru – YMUNWCH Â NI!

Mae rhaglen Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, dan arweiniad PLANED, yn falch iawn o lansio'r alwad agored am geisiadau am hybiau bwyd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

I gael gwybod mwy a siarad â'r tîm ewch i wefan Bwyd Cymunedol Cymru www.Communityfood.wales neu e-bostiwch WCFD@PLANED.org.uk

Dan arweiniad PLANED, ac yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y rhanbarth, mae’r prosiect hwn wedi cael arian drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.    

 

                   ***************                ***************************

Wales Community Food Distribution project launch – JOIN US!

The Wales Community Food Distribution programme, led by PLANED, is delighted to launch the open call for applications for community food hubs across Carmarthenshire, Pembrokeshire and Ceredigion.

To find out more and speak to the team visit the Wales Community Food website www.Communityfood.walesor email WCFD@PLANED.org.uk.

Led by PLANED, working with partners across the region this project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government.